Lisjö Produktion AB Vi är ett företag, beläget i Västmanland, som arbetar med legobearbetning. 
Vi startade hösten 1983. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och innehar trippel A soliditet. Vår verksamhet består av kvalificerad skärande bearbetning - svarvning och fräsning - i moderna CNC-maskiner. Vi har en mycket avancerad mätutrustning med bl a en Zeiss Contura mätmaskin i ett tempererat mätrum där vi kan mäta ytjämnhet, utvärdera formfel, lägestoleranser och kast samt utföra in- och utvändig konturmätning.

Genom vår avancerade maskinpark, tillsammans med yrkesskickliga och kvalitetsmedvetna medarbetare, kan vi erbjuda kundanpassade

och kvalificerade arbeten inom ett stort område.

 

Förutom ett brett utbud är vår målsättning att

arbeten, stora som små, alltid ska tillgodose våra uppdragsgivares krav och förväntningar. Grunden

för att detta ska bli lönsamt är att hålla en mycket  hög kvalitet, hög produktivitet samt långa

och goda kundrelationer.

 

 

 Kvalitets- och miljöpolicy
Certifikat ISO 9001:2008

Lisjö Produktion AB • Tel 0220 - 310 15 • Fax 0220 - 314 16