Supercharger Här kommer vår kompetens och yrkesskicklighet till sin fulla rätt. Att producera en rotorskruv kräver långtgående nytänkande och avancerad mätteknik. Vi mäter beröringsfritt.

Lisjö Produktion AB • Tel 0220 - 310 15 • Fax 0220 - 314 16